Hišće lětsa nowe awto wobornikam

pjatk, 12. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy (aha/SN). Zo je gmejnska rada Njebjelčic hakle na swojim wčerawšim posedźenju hospodarski plan za lěto 2018 wobzamknyła, wopodstatni wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) z wjacorymi argumentami. Po jeho słowach njebě lochko na jednym boku lutować z přewostajenymi srědkami, na tamnym boku pak zaručić trěbne inwesticije. Tak gmejna lětsa žane klučowe připokazanki njedóstanje. Dale ma 30 procentow mjenje dochodow z přemysłoweho dawka. Tohodla zwyšichu radźićeljo sadźbu za njón wo dźesać na 400 procentow.

Cyłkowny etat gmejny ma wobjim połdra miliona eurow. Jedna z najwažnišich inwesticijow je za 32 000 eurow derje wuhotowane trjebane wohnjowoborne awto, kotrež Njebjelčanscy wobornicy hišće lětsa dóstanu. Za saněrowanje Lipoweho puća w Njebjelčicach a za jeho wobswětlenje z dźewjeć lampami nałožichu 47 000 eurow, za twar baćonjaceho hnězda při Miłočanskej ­žabje 10 000 eurow. Nimo toho natwa­richu lětsa w Serbskich Pazlicach nowej busowej čakarni. Za naličene inwesticije dóstanje gmejna dohromady něhdźe 150 000 eurow spěchowanje, tak zo zwostanje za nju swójski podźěl 37 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND