Njezbožowe ćežišća rjadować

pjatk, 12. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Hamor (AK/SN). Strach wobchadnych njezbožow na wšelakich ćežišćowych městnach chce Hamorska gmejna bytostnje pomjeńšić. Tole podšmórny wjesnjanosta Achim Junker (CDU) na zašłym posedźenju Hamorskich gmejnskich radźićelow.

Na zetkanju gmejny ze zastupjerjemi policije, Zhorjelskeho krajnoradneho zarjada­ a krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad su sej problematiske městna w Klětnom, Delnim Wujězdźe a Hamorje wobhladali a so na wšelake rjadowanja dojednali. Tak su před Klětnjanskej pěstowarnju spěšnosć na 30 km/h redukowali, štož płaći za čas, dołhož je pěstowarnja wočinjena. Na křižowanišću zwjazkoweje dróhi B 156 a statneje dróhi S 108 na kromje Delnjeho Wujězda płaći wotnětka ze wšěch třoch směrow maksimalna spěšnosć 70 km/h. Zo bychu tam rjadowanje předjězby hišće jasnišo wuzběhnyli, připrawja nimo toho přidatne wobchadne znamjenja.

Na křižowanišću dochadźa často k wobchadnym njezbožam, dokelž šoferojo njewobkedźbuja, zo hłowna dróha do směra na Hamor wotboča. Přede­wšěm z Łazowskeho směra přijěducy smala často runjewon do Delnjeho Wujězda, njewobkedźbujo předjězbu tych, kotřiž wotlěwa přijědu. Dale dojednachu so na to, zo je na B 156 při wotbóčce do Wochoz přesćahnjenje zakazane.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND