Wjesne puće dóstanu mjena

wutora, 16. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W Dobrošicach dóstanu wjesne puće mjena. Před Macalic hosćencom wotboča nalěwo  puć Lipa wot Dobroščanskeje.  Foto: Alfons Handrik W Dobrošicach dóstanu wjesne puće mjena. Před Macalic hosćencom wotboča nalěwo puć Lipa wot Dobroščanskeje. Foto: Alfons Handrik

Dobrošicy (aha/SN). Hižo před třomi lěta­mi bě Njeswačanska gmejnska rada wobzamknyła, zo dyrbja puće we wšěch wjesnych dźělach gmejny pomjenowane a statoki z wotpowědnym domjacym čisłom­ wuhotowane być. Trjeba bě to toho­dla, zo bychu nuzowa słužba, li­stonoš a docyła wšitcy podatu adresu spěšnje­ namakali. Wobydlerjow Dobrošic tehdy narěčachu, zo měli woni wo pomjenowanju swojich wjesnych pućow rozmyslować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk