Nazymske wiki sta ludźi přiwabili

srjeda, 17. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na nazymskich zahrodowych wikach na Rěčičanskim Erlichtec dworje mějachu minjenu njedźelu wulki poskitk rostlin. Foto: Martina Arlt Na nazymskich zahrodowych wikach na Rěčičanskim Erlichtec dworje mějachu minjenu njedźelu wulki poskitk rostlin. Foto: Martina Arlt

Rěčicy (FAG/SN). Sta ludźi su minjenu njedźelu Rěčičanski Erlichtec dwór wo­pytali. Přiwabili njejsu jich jeno słónčne wjedro a kładźite domy, ale předewšěm nazymske zahrodowe wiki. Nimale tři­ceći sakskich wikowarjow je tam swoje twory poskićało. Jich paleta sahaše wot najwšelakorišich rostlin přez nazymsku pychu za domjacnosć hač k tójšto družinam jabłukow.

Prěni raz pódla bě Bärbel Wendler z Wósporskeje štomownje ze swojim sado­wym stejnišćom. Tam dyrbjachu kupcy mjez nimale 90 družinami jabłukow, krušwow a kwitow rozsudźić. Wězo sy je najprjedy woptać móhł, tak zo nje­trjebaše nichtó kóčku w měše kupić. Nimo­ toho móžachu ludźo swójske družiny jabłukow postajić dać. Zo bě Wendlerec stejnišćo stajnje derje wopytane, zale­žeše sobu na tym, zo móžachu wopytowarjo hnydom w susodstwje alpakaj z Kinsporskeje hole wobdźiwać. Jörg Fie­dler je so z nimaj hižo wosmy raz na nazymskich wikach wobdźělił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND