Inwestuja do přemysłownišća

štwórtk, 18. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Rakecy (JK/SN). Zo je hospodarska situacija mnohich gmejnow we wjesnej kón­činje­ najebać pozitiwne hospodarske wu­wi­će Němskeje jara napjata, nazhonichu Rakečanscy gmejnscy radźi­ćeljo na swojim wčerawšim posedźenju dosć jasnje. Byrnjež zjawny dźěl pose­dźenja dołho njetrał, je nazornje pokazał, zo ma gmejna hišće wjele nadawkow spjelnić. Zaměrowe dojednanja ze susodnymaj gmej­no­maj Njeswačidłom a Bó­ši­cami k wu­two­rjenju městneje škričko­weje stacije su jedyn­ ze zakładow, zaručić w napjatych a kritiskich situacijach wěstotu a škit wobydlerjow a jich wucho­wanje. Hižo loni běchu so mjenowane tři gmejny na to dojednali, přepodać Njeswačanskej gmejnje nawod tajkeje centrale. Ta ma nadawk, w situacijach, kotrež potrjechja wulke dźěle Sakskeje, koordinować w tychle třoch komunach škitne naprawy a postupowanje wuchowanskich a škitnych mocow. Wohnjowe wobory deleguja zastupjerja swojeje wobo­ry, kotryž wose­bje derje kónčinu a wotpowědne zwiski znaje. Tak je za­ručene, zo stej w napjatej situaciji wěstota a pomoc zawěsćenej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND