Łaz dawkowe sadźby zwyšił

štwórtk, 18. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna dyrbi wšitke móžnosće dochodow wučerpać

Łaz (AK/SN). Wot klětušeho płaća we Łazowskej gmejnje wyše sadźby za dawki. Ležownostny dawk A za ratarske a lěsniske płoniny zwyši so wot 300 na 310 procentow, dawk B za wobtwarjene ležow­nosće wot 405 na 425 proc. a přemysłowy dawk wot 380 na 400 proc. To je tamniša gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju z wosom přihłosowanjemi, pjeć přećiwnymi a jednym wzdatym hłosom wobzamknyła. Ze zwyšenjom dawkowych sadźbow nadźija so gmejna 75 000 eurow wjace dochodow. Wone rozrostu potom wot cyłkownje 1,48 milionow na 1,55 milionow eurow.

Pozadk wobzamknjenja je napjate hospodarske połoženje gmejny Łaz. Klětu dyrbi wona kredit wzać, zo móhła wšitke trěbne inwesticije zwoprawdźić. „Za to pak dyrbimy wšitke móžnosće dochodow wučerpać“, rozłoži wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU). „To jenož njewoznamjenja, zo dawkowe sadźby zwyšimy. Runje tak dyrbimy popłatki za zarjadniske posłužby a za wužiwanje gmejnskich rumnosćow přiměrić, z čimž budźemy so tohorunja bórze zaběrać dyrbjeć.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND