Dobyćerjo nazymskeje křižowki

pjatk, 19. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Při rjanym babylěćnym wjedrje je tójšto čitarjow našu nazymsku křižowku wu­hódało a nam prawu wotmołwu „Hosćo du na kermušu“ připósłało. Z kartow, listow a mailkow je redakciska fortuna slědowacych dobyćerjow zwěsćiła. Nad swójbnym zastupnym lisćikom do Wojerowskeje Łužiskeje kupjele smě so Kušec swójba z Chrósćic wjeselić. Dobropis za Bu­dyski hosćenc Wjelbik přewostajimy Christinje Metašowej ze Sulšec pola Kulowa. A CD „Hura prózdniny“ smě nětko Lea Zopic z Haja pola Radworja słuchać. Dobyćerjam wu­prajamy wjele zboža a wjele wjesela z mytom. Wšitcy druzy změja za dźewjeć tydźenjow z hodownej křižowku znowa šansu na dobyće.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND