Postawu swj. Bosćana ponowja

pjatk, 19. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Pančicy-Kukow wobsedźi drohoćinku a so wo nju stara

Wotrow (SN/MWj). Mjeztym zo zasa­dźeja komuny swoje inwesticije zwjetša za ponowjenje komunalnych pućow abo hrajkanišćow, chce gmejna Pančicy-­Ku­kow klětu pjenjezy za starožitnu dro­hoćinku wudać. Na swojim posedźenju wče­ra we Wotrowje gmejnscy radźićeljo jednohłósnje wobzamknychu, postawu swjateho Bosćana w Swinjarni restawrować dać. Wona steji na gmejnskej ležownosći. Kak pak je wona do wobsydstwa gmejny přišła, tež wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) rjec njemóže. Na kóždy pad je z lěta 1635 pochadźaca postawa ze zornowca w špatnym stawje, tak zo dyrbi so na njej nuznje něšto změnić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND