Postawu swj. Bosćana ponowja

pjatk, 19. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Pančicy-Kukow wobsedźi drohoćinku a so wo nju stara

Wotrow (SN/MWj). Mjeztym zo zasa­dźeja komuny swoje inwesticije zwjetša za ponowjenje komunalnych pućow abo hrajkanišćow, chce gmejna Pančicy-­Ku­kow klětu pjenjezy za starožitnu dro­hoćinku wudać. Na swojim posedźenju wče­ra we Wotrowje gmejnscy radźićeljo jednohłósnje wobzamknychu, postawu swjateho Bosćana w Swinjarni restawrować dać. Wona steji na gmejnskej ležownosći. Kak pak je wona do wobsydstwa gmejny přišła, tež wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) rjec njemóže. Na kóždy pad je z lěta 1635 pochadźaca postawa ze zornowca w špatnym stawje, tak zo dyrbi so na njej nuznje něšto změnić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND