Korčmarjecy ze žadnej róčnicu

pjatk, 19. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Jan a Marja Wowčerkec swjećitaj njedźelu swój dejmantny kwas. Foto: Alfons Handrik Jan a Marja Wowčerkec swjećitaj njedźelu swój dejmantny kwas. Foto: Alfons Handrik

Dźensa před 60 lětami podaštaj so Jan Wowčerk ze Šunowa a Marja Wjacławkec z Konjec do Ralbic na stawnistwo a zwěrowaštaj so hamtsce. 21. oktobra 1958 spožči jimaj farar Jakub Žur w Ralbičanskej wosadnej cyrkwi sakrament mandźelstwa. Zajutřišim zhladujetaj zhromadnje z přiwuznymi a mnoho přećelemi na žadnym dejmantnym kwasnym jubileju na to rjane a spomóžne minjenych šěsć lětdźesatkow. Někotružkuli će­žu­­ staj na nic přeco hładkim žiwjenskim puću w mjezsobnej lubosći a dowěrje jedy­n druhemu pomhajo přewinyłoj.

Dźensa z dejmantami pyšena jubi­larka Marja narodźi so 5. awgusta 1935 do Wjacławkec swójby w Konjecach, hdźež zastupi 1941 do šule. Za čas dźěćatstwa dožiwi surowosć wójny. Kajkosće kaž skromnosć, agilnosć, přećelne wustupowanje a runje tak swój kruty narod­ny a nabožny rjap je sej do dźensnišeho zachowała. Wuchodźiwši šulu dźěłaše w domjacym ratarstwje a něšto časa tež w Budyskej chorowni swj. Bena, hdźež je sej warjenje přiswojiła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND