W Radworju hotuja so na wulki twarski projekt

wutora, 23. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Prowizoriska wobjězdka w Radworju ma nadróžny wobchad za čas bórzomnych twarskich dźěłow při kěrchowje zaručić a budźe hišće asfaltowana. Foto: Werner Müller Prowizoriska wobjězdka w Radworju ma nadróžny wobchad za čas bórzomnych twarskich dźěłow při kěrchowje zaručić a budźe hišće asfaltowana. Foto: Werner Müller

Radwor (SN/MkWj). Tójšto ludźi je so minjeny štwórtk na žurli Radworskeho hosćenca „Meja“ za to zajimowało, štož přichodny čas na nich přińdźe: dołho při­powědźeny a planowany dróhotwarski projekt při kěrchowje. Zamołwići běchu w prěnim rjedźe direktnje potrjechenych wobydlerjow přeprosyli. Informaciske zarjadowanje bě pak tež wšitkim druhim zajimcam přistupne.

Ludźom napřećo sedźachu zamołwići wokrjesa runje tak kaž zastupnicy planowanskeho běrowa, wopłóčkoweho zaměroweho zwjazka a wukonjaceho twarskeho zawoda.

Wšitkim wobdźělenym bě jasne, zo su twarske naprawy z tójšto wobćežnosćemi zwjazane, wšako je křižowanišćo, kotrež nic mjenje hač pjeć dróhow zwjazuje, wažne wobchadne ćežišćo. Wotpowědnje intensiwnje su so na twarske předewzaće přihotowali. Tak su mjeztym tajke něšto kaž wjesnu wobjězdku natwarili, zo by běžny nadróžny wobchad ludźi, nakładnych awtow a busow zaručeny był. Čornohodlerske ratarske předewzaće je wotpowědne ležownosće nachwilnje přewostajiło. Wobjězdku chcedźa nětko hišće asfaltować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND