W Radworju hotuja so na wulki twarski projekt

wutora, 23. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Prowizoriska wobjězdka w Radworju ma nadróžny wobchad za čas bórzomnych twarskich dźěłow při kěrchowje zaručić a budźe hišće asfaltowana. Foto: Werner Müller Prowizoriska wobjězdka w Radworju ma nadróžny wobchad za čas bórzomnych twarskich dźěłow při kěrchowje zaručić a budźe hišće asfaltowana. Foto: Werner Müller

Radwor (SN/MkWj). Tójšto ludźi je so minjeny štwórtk na žurli Radworskeho hosćenca „Meja“ za to zajimowało, štož přichodny čas na nich přińdźe: dołho při­powědźeny a planowany dróhotwarski projekt při kěrchowje. Zamołwići běchu w prěnim rjedźe direktnje potrjechenych wobydlerjow přeprosyli. Informaciske zarjadowanje bě pak tež wšitkim druhim zajimcam přistupne.

Ludźom napřećo sedźachu zamołwići wokrjesa runje tak kaž zastupnicy planowanskeho běrowa, wopłóčkoweho zaměroweho zwjazka a wukonjaceho twarskeho zawoda.

Wšitkim wobdźělenym bě jasne, zo su twarske naprawy z tójšto wobćežnosćemi zwjazane, wšako je křižowanišćo, kotrež nic mjenje hač pjeć dróhow zwjazuje, wažne wobchadne ćežišćo. Wotpowědnje intensiwnje su so na twarske předewzaće přihotowali. Tak su mjeztym tajke něšto kaž wjesnu wobjězdku natwarili, zo by běžny nadróžny wobchad ludźi, nakładnych awtow a busow zaručeny był. Čornohodlerske ratarske předewzaće je wotpowědne ležownosće nachwilnje přewostajiło. Wobjězdku chcedźa nětko hišće asfaltować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND