Widźeć a za druhich widźomny być

srjeda, 24. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Při wobchadnej kontroli je sej policija wčera rano blisko Hodźija wobswětlenje awtow bliže wobhladała. Foto: Carmen Schumann Při wobchadnej kontroli je sej policija wčera rano blisko Hodźija wobswětlenje awtow bliže wobhladała. Foto: Carmen Schumann

Błohašecy (CS/SN). Wobchadnu kontrolu wosebiteho razu je policija wčera rano na parkowanišću při statnej dróze S 111 mjez Nowymi Błohašecami a Hodźijom přewjedła. Mjez 6.30 a 8 hodź., potajkim w rańšim powołanskim wobchadźe, kontrolowachu zastojnicy wobswětlenje jězdźidłow. Nimo toho su přepruwowali, hač mějachu šoferojo warnowanski lac a warnowanski třiróžk w awće sobu. Runje nětko w ćmowym počasu je wažne, zo wobswětlenje jězdźidłow bjezporočnje funguje, wuzběhny rěčnik Zho­rjelskeje policajskeje direkcije Thomas Knaupp. Widźeć a za druhich widźomny być rěka hesło, zo bychmy wobchadnym njezbožam zadźěwali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND