Kóždy ptak ma swoju kombinaciju

štwórtk, 25. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na polu mjez Łupoju a Radworjom bě tele dny wulka ličba žorawjow wobkedźbować. Někotre mějachu rynki přičinjene.  Foto: Andreas Baumgärtel Na polu mjez Łupoju a Radworjom bě tele dny wulka ličba žorawjow wobkedźbować. Někotre mějachu rynki přičinjene. Foto: Andreas Baumgärtel

Łupoj (ABa/SN). Hižo wjacore tydźenje móžeš w Hornjej Łužicy zaso žorawje wobkedźbować. Na wotžnjatych kukuricnišćach, kotrež su za přichodne lěto hižo spřihotowane, namakaja wulke ptaki přeco hišće kukuricowe zornjatka a sej z nimi tukowe rezerwy za swój lět w nowembru do juha nažeru. Wokomiknje wjele žorawjow naraz wuhladaš. Mjez Łupoju a Radworjom bě jich njedawno wjace hač 160. Z dobrym dalokowidom bě spóznać, zo běchu mjez nimi tež někotre z rynkami. Při tym jednaše so wo starše a młódše eksemplary z Čěskeje. Žorawje su woznamjenjene ze šěsć plastikowymi rynkami na nohomaj. Na lěwym boku swědča běła, čerwjena a znowa běła rynka wo tym, zo pochadźa ptak ze susodneho słowjanskeho kraja. Z kombinacije barbow na tamnej noze móžeš wučitać, wo kotreho ptaka so dokładnje jedna, přetož kóždy ma hinašu kombinaciju.

Wodnjo nažeru so žorawje na kukuricnišćach. Prjedy hač so ćmička, leća wone z wulkim wołanjom ma swoje přenocowanske městno. Wosebje woblubowane su haty pola Komorowa blisko Klukša kaž tež pola Klětnoho.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND