Skórnika dla dyrbja lěs přetworić

pjatk, 26. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Z ćežkej techniku tuchwilu w mnohich lěsach stomy pušćeja, zo bychu dalšemu rozmnoženju  skórnika zadźěwali.  Foto: Uwe Menschner Z ćežkej techniku tuchwilu w mnohich lěsach stomy pušćeja, zo bychu dalšemu rozmnoženju skórnika zadźěwali. Foto: Uwe Menschner

We łužiskich lěsach je so lětsa skórnik razantnje rozmnožił a načinja mjeztym hoberske škody. W tajkim rozměru to fachowcy hišće dožiwili njejsu. A při­wšěm ma to na kóncu pozitiwny efekt.

Kamjenc (UM/SN). W mnohich lěsach Budyskeho wokrjesa lěsni dźěłaćerjo tuchwilu štomy pušćeja a z lěsa woža. Tež při Hennersdorfskej horje južnje Kamjenca ma Robert Kelle ze swojim harvesterom wjele dźěła. Nic pak, dokelž je snano sylny wichor zachadźał, ale małeho bručka dla, kiž da lěsnych fachowcow runjewon za­dwělować.

„Loni mějachmy něhdźe 3 000 kósnych metrow škodźeneho drjewa, štož bě hižo wjace hač w lětach do toho. Lětsa trochujemy mnóstwo na ně­hdźe 50 000 kósnych metrow“, znazornja nawoda Budyskeho wokrjesneho lěsnistwoweho zarja­da Christian Starke dimensiju problema. A Rainer Böhme, wjelelětny re­wěrowy nawoda a wot septembra na wuměnku, njemóže so na žane lěto z telko škódnikami dopomnić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND