Z młodej hudźbu a reju

pjatk, 26. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nakupowanski a dožiwjenski wječor za tydźeń w sprjewinym měsće

Budyšin (SN/MWj). Hakle njedawno je sta­roměšćanski swjedźeń wjele ludźi do Budyšina wabił, da wotměje so tu za ty­dźeń hižo přichodny wulki podawk. 3. nowembra wabja wikowarjo w nutřkownym měsće na nakupowanski a do­žiwjenski wječor Romantica. Wot 16 hač do 22 hodź. budźe dohromady něhdźe 200 wobchodow wočinjenych. W mnohich z nich překwapja wopytowarjow z kulinariskimi a kulturnymi wosebitosćemi. Nutřkoměšćanske towarstwo jako organizator je z pomocu mnohich partnerow najwšelakoriše dalše poskitki přihotował.

Kaž cityjowa managerka Gunhild Mi­muß­ wčera rjekny, budu fasady domow wosebje wobswětlene. Na Bohatej wěži pokazaja widejowe animacije, na Žitnych wikach pak swětłowe pišćele. W tachantskej cyrkwi zaklinči w 19.30 hodź. romantiski pišćelowy koncert. Laserowu show dožiwja wopytowarjo wjacekróć na Timmec sportowym wobchodźe. Cyły wječor rozdawa 15 holcow we wobswětlenych kostimach na hasach wutrobički, w kotrychž namakaja ludźo wosebite poskitki­ wobchodow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND