Z młodej hudźbu a reju

pjatk, 26. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nakupowanski a dožiwjenski wječor za tydźeń w sprjewinym měsće

Budyšin (SN/MWj). Hakle njedawno je sta­roměšćanski swjedźeń wjele ludźi do Budyšina wabił, da wotměje so tu za ty­dźeń hižo přichodny wulki podawk. 3. nowembra wabja wikowarjo w nutřkownym měsće na nakupowanski a do­žiwjenski wječor Romantica. Wot 16 hač do 22 hodź. budźe dohromady něhdźe 200 wobchodow wočinjenych. W mnohich z nich překwapja wopytowarjow z kulinariskimi a kulturnymi wosebitosćemi. Nutřkoměšćanske towarstwo jako organizator je z pomocu mnohich partnerow najwšelakoriše dalše poskitki přihotował.

Kaž cityjowa managerka Gunhild Mi­muß­ wčera rjekny, budu fasady domow wosebje wobswětlene. Na Bohatej wěži pokazaja widejowe animacije, na Žitnych wikach pak swětłowe pišćele. W tachantskej cyrkwi zaklinči w 19.30 hodź. romantiski pišćelowy koncert. Laserowu show dožiwja wopytowarjo wjacekróć na Timmec sportowym wobchodźe. Cyły wječor rozdawa 15 holcow we wobswětlenych kostimach na hasach wutrobički, w kotrychž namakaja ludźo wosebite poskitki­ wobchodow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND