Ponowjena dróha přepodata

pjatk, 26. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Matthias Seidel, Michael Harig (wobaj CDU), zapósłanc zwjazkoweho sejma Kar sten Hilse (AFD, wotprawa) a zastupjerjo twarskich firmow su wčera w Rakojdach symboliski banćik přetřihali. Foto: Carmen Schumann Matthias Seidel, Michael Harig (wobaj CDU), zapósłanc zwjazkoweho sejma Kar sten Hilse (AFD, wotprawa) a zastupjerjo twarskich firmow su wčera w Rakojdach symboliski banćik přetřihali. Foto: Carmen Schumann

Rakojdy (CS/SN). Najebać nazymske tem­peratury knježeše w Malešanskej gmejnje wčera wosebite wjeselo. W Rakojdach su wokrjesnu dróhu K 7219 přez wjes zaso­ wobchadej přepodali. Hromadźe z Malešanskim wjesnjanostu Matthiasom Seidelom dźakowaše so Budyski krajny rada Michael Harig (wobaj CDU) wobydlerjam za jich sćerpliwosć. Nimo toho wuzběhnyštaj wonaj dobre zhromadne dźěło jednotliwych twarskich firmow a dalšich wobdźělenych. Wot septembra 2016 běchu dróhu po dołhosći 1,5 kilometrow dospołnje ponowili. Wona zwjazuje kromu wsy do směra na Skanecy z přijězdom na sportnišćo a wjedźe hač k wotbóčce na statnu dróhu S 111, kotraž tohorunja k awtodróze A 4 wjedźe.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND