Za „dźeń serbskeho witanja“

póndźela, 29. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Za blidom z ćežišćom „wobydlerki a wobydlerjo“ idejoweje konferency „Serbsko-němska mjezsobnosć w Budyšinje“ minjeny pjatk w Kamjentnym domje diskutowachu tež wědomostnica dr. Cordula Ratajczakowa, kapłan Przemysław Kostorz katolskeho tachantstwa swj. Pětra a šulska socialna dźěłaćerka Franciska Zopic (wotlěwa).  Foto: SN/Maćij Bulank Za blidom z ćežišćom „wobydlerki a wobydlerjo“ idejoweje konferency „Serbsko-němska mjezsobnosć w Budyšinje“ minjeny pjatk w Kamjentnym domje diskutowachu tež wědomostnica dr. Cordula Ratajczakowa, kapłan Przemysław Kostorz katolskeho tachantstwa swj. Pětra a šulska socialna dźěłaćerka Franciska Zopic (wotlěwa). Foto: SN/Maćij Bulank

„Serbsko-němska mjezsobnosć w Budyšinje“ rěkaše titl idejoweje konferency minjeny pjatk w Kamjentnym domje sprjewineho města. Podate nastorki zjimaja do kataloga, kotryž ma skutkowanje dźěłoweho kruha za serbske naležnosće a kaž tež měšćanskeje rady w nowej wólbnej periodźe wopłodźeć.

Budyšin (SN/at). Impulsy za lěpšu mjezsobnosć je sej dr. Susanne Hozyna, měšćanska radźićelka w frakciji CDU a rěčnica dźěłoweho kruha za serbske naležnosće města Budyšina, na spočatku nimale třihodźinskeje wuměny myslow přała. A někotre zajimawe su wobdźělnicy za třomi blidami zrodźili. Woni diskutowachu w kołach „komunalne zarjadnistwo a politika“, „wobydlerki a wobydlerjo“ kaž tež „kultura a kreatiwne hospodarstwo“. Mjez přitomnymi běchu tež wyši mě­šćanosta Alexander Ahrens (SPD), měšćanostaj dr. Robert Böhmer a Juliane Naumann, předsyda Domowiny Dawid Statnik,­ załožbowy direktor Jan Budar, měšćanscy radźićeljo, zastupjerjo měšćanskich zawodow towarstwow a serbskich zarjadnišćow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk