Za „dźeń serbskeho witanja“

póndźela, 29. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Za blidom z ćežišćom „wobydlerki a wobydlerjo“ idejoweje konferency „Serbsko-němska mjezsobnosć w Budyšinje“ minjeny pjatk w Kamjentnym domje diskutowachu tež wědomostnica dr. Cordula Ratajczakowa, kapłan Przemysław Kostorz katolskeho tachantstwa swj. Pětra a šulska socialna dźěłaćerka Franciska Zopic (wotlěwa).  Foto: SN/Maćij Bulank Za blidom z ćežišćom „wobydlerki a wobydlerjo“ idejoweje konferency „Serbsko-němska mjezsobnosć w Budyšinje“ minjeny pjatk w Kamjentnym domje diskutowachu tež wědomostnica dr. Cordula Ratajczakowa, kapłan Przemysław Kostorz katolskeho tachantstwa swj. Pětra a šulska socialna dźěłaćerka Franciska Zopic (wotlěwa). Foto: SN/Maćij Bulank

„Serbsko-němska mjezsobnosć w Budyšinje“ rěkaše titl idejoweje konferency minjeny pjatk w Kamjentnym domje sprjewineho města. Podate nastorki zjimaja do kataloga, kotryž ma skutkowanje dźěłoweho kruha za serbske naležnosće a kaž tež měšćanskeje rady w nowej wólbnej periodźe wopłodźeć.

Budyšin (SN/at). Impulsy za lěpšu mjezsobnosć je sej dr. Susanne Hozyna, měšćanska radźićelka w frakciji CDU a rěčnica dźěłoweho kruha za serbske naležnosće města Budyšina, na spočatku nimale třihodźinskeje wuměny myslow přała. A někotre zajimawe su wobdźělnicy za třomi blidami zrodźili. Woni diskutowachu w kołach „komunalne zarjadnistwo a politika“, „wobydlerki a wobydlerjo“ kaž tež „kultura a kreatiwne hospodarstwo“. Mjez přitomnymi běchu tež wyši mě­šćanosta Alexander Ahrens (SPD), měšćanostaj dr. Robert Böhmer a Juliane Naumann, předsyda Domowiny Dawid Statnik,­ załožbowy direktor Jan Budar, měšćanscy radźićeljo, zastupjerjo měšćanskich zawodow towarstwow a serbskich zarjadnišćow.

Rólu hraješe na přikład za prěnim blidom nałožowanje serbšćiny w radnicy, štož němscy sobudźěłaćerjo dale jako wohroženje začuwaja. Serbska rěč wopokaza so we wuměnje za druhim blidom jako barjera mjez serbskej a němskej młodźinskej skupinu katolskeje Pětroweje wosady. Njebychu-li pak młodźi Serbja na swojich rěčnych rumach wobstawali, by so jich maćeršćina hišće chětřišo pozhubiła. Na poskitki „Serbskeho konsuma“ jako originelne wudźěłki skedźbnjachu diskutanća mjez druhim za diskusijnym třećim blidom.

Zjimanje wuslědkow třoch rozmołw­nych kołow bě někomužkuli přitomnemu překwapjenka: W Budyskej měšćanskej radźe měli wuběrk za serbske naležnosće wutworić, kotryž so runja jeje tamnym wuběrkam měsačnje schadźuje. Dokelž tajkemu wuběrkej jenož měšćanscy radźićeljo přisłušeja, ma so tón z přiradu wěcywustojnych Serbow wudospołnić. Simultany přełožk posedźenjow měšćanskeje rady zaručić je dalši nastork. Wučba serbšćiny njesmě so jenož na Serbski šulski a zetkawanski centrum wobmjezować. Tajki poskitk słuša do wšěch šulow w nošerstwje města. Namjetowany bu „dźeń serbskeho witanja“. W měsće, we wobchodach a zarjadach móhli na te wašnje za serbsku rěč sensibilizować. Kófer z materialijemi by wučerjam, šulerjam wědu wo našim ludźi sposrědkować zmóžnił. Najebać mnohe poručenja je trěbna wotmołwa na prašenje: „Kelko serbskosće mjezsobnosć znjese?“ Wo tym a mnohim dalšim měli so dale na wotewrjene wašnje wuměnjeć. Wumjetowanje, sensibelny dosć njebyć, tam njesłuša.

Pjatkownu idejowu konferencu mějachu mnozy wobdźělnicy za spočatk. Tajke rozmołwy su wunošne za přichod.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND