Překwapjaca mysl

póndźela, 29. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Ze sobu rěčeć je wo wjele wunošnišo hač wo sebi rěčeć. Pjatkowna idejowa konferenca Dźěłoweho kruha za serbske naležnosće Budyskeje měšćanskeje rady bě dawno trěbna prěnja kročel. Wotewrjenosć rozmołwow za třomi blidami bě wočerstwjaca a nadźiju budźaca. Wuslědk běchu namjety, kotrež móhli serbsko-němskej mjezsobnosći w sprjewinym měsće woprawdźity pohon być. Z lětnym „dnjom serbskeho witanja“ hodźeli so měšćenjo za dwurěčnosć sensibilizować. Najbóle překwapiła je mje wosobinsce mysl, w Budyskej měšćanskej radźe wuběrk za serbske naležnosće wutworić. Zrodźerjo namjeta chcedźa tak docpěć, zo nowy gremij předłohi za měšćansku radu pod aspektom zakonskich serbskich rjadowanjow přepruwuje. Njewotpowěduja-li jim, maja so polěpšić. Zo měła tajkemu wuběrkej přirada poboku być, je cyle praktiskeho razu: Wěcywustojnosć serbskich wobydlerjow by na kóždy pad zapřijata była. To je mjezsobnosć. Axel Arlt

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND