Dwěluja na časowym planje

srjeda, 07. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Łaz (AK/SN). Kónc lěta 2021 ma Hórni­kečanski jězor w dalokej měrje dosaně­rowany być. Zaměr Łužiskeje a srjedźoněmskeje towaršnosće hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) je, zo ma jězor w kupanskej sezonje 2022 zaso přistupny być. To podšmórny wotrjadnik LMBV Gerd Richter na wčerawšim posedźenju Łazowskeje gmejnskeje rady.

W minjenych měsacach mějachu na wulkim twarnišću hnydom wjacore starosće. Sudniskeho jednanja dla so saněrowanske naprawy wo sydom měsacow přesunychu. Nimo toho njemóžachu mašinu za zhusćenje zemje dlěši čas zasadźić, dokelž bě w jězoru přemało wody. Mjeztym zo na wjacorych wotrězkach runočasnje­ dźěłaja, je wobłuk při zwjazkowej dróze B 96 nětko hotowy.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND