Dwěluja na časowym planje

srjeda, 07. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Łaz (AK/SN). Kónc lěta 2021 ma Hórni­kečanski jězor w dalokej měrje dosaně­rowany być. Zaměr Łužiskeje a srjedźoněmskeje towaršnosće hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) je, zo ma jězor w kupanskej sezonje 2022 zaso přistupny być. To podšmórny wotrjadnik LMBV Gerd Richter na wčerawšim posedźenju Łazowskeje gmejnskeje rady.

W minjenych měsacach mějachu na wulkim twarnišću hnydom wjacore starosće. Sudniskeho jednanja dla so saněrowanske naprawy wo sydom měsacow přesunychu. Nimo toho njemóžachu mašinu za zhusćenje zemje dlěši čas zasadźić, dokelž bě w jězoru přemało wody. Mjeztym zo na wjacorych wotrězkach runočasnje­ dźěłaja, je wobłuk při zwjazkowej dróze B 96 nětko hotowy.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND