Na swoje korjenje njezabyć

srjeda, 07. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Rakečanski wjesnjanosta Swen Nowotny a Christian Paulick (wotprawa) so wjeselitaj, zo nětko bywšu Komorowsku wohnjowobornu gratownju na zetkawanišćo přetwarja.  Foto: Carmen Schumann Rakečanski wjesnjanosta Swen Nowotny a Christian Paulick (wotprawa) so wjeselitaj, zo nětko bywšu Komorowsku wohnjowobornu gratownju na zetkawanišćo přetwarja. Foto: Carmen Schumann

Z wohnjowoborneje gratownje ma zetkanišćo nastać

Komorow (CS/SN). Bywšu wohnjowobornu gratownju w Komorowje pola Rakec chcedźa na zetkanišćo přetwarić. Za to su tam wobydlersku iniciatiwu zało­žili, kotrejž pjeć wjesnjanow přisłuša. Wuchadźišćo rozmyslowanjow bě přeće wobydlerjow, wosrjedź wsy hrajkanišćo natwarić. Nimo toho Krabatowa kolesowanska šćežka po wsy wjedźe. Tohodla měli kolesowacym a dowolnikam wotpočnišćo poskićeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND