×

Powěsć

Failed loading XML...

Nadawki za šulu přepodali

štwórtk, 08. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Na wupisanju twarskich dźěłow so jenož mało firmow wobdźěliło

Slepo (CK/SN). Dalše nadawki za twar Slepjanskeho němsko-serbskeho šulskeho centruma je tamniša gmejnska rada zawčerawšim na swojim posedźenju přepodała. Rozsud, štó měł molerske dźěła přewzać, běchu na oktoberskim posedźenju wotstorčili, dokelž bě rozdźěl wot najtuńšeho hač k přichodnemu poskitkej wot 211 000 do 342 000 eurow přewulki. Kaž nawoda twarskeho wotrjada gmejny Steffen Seidlich rozłoži, je gmejna jako twarski knjez winowata přičiny za to wujasnić. Při tym so wukopa, zo bě firma z najtuńšim poskitkom wopak kalkulowała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND