Wobornicy zhladuja na jubilej

pjatk, 09. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Bywši nawodźa Worklečanskeje wohnjoweje wobory Karl-Heinz Wetzko, Křesćan Misala a Měrćin Riedel zetkachu so z dźensnišim nawodu Bosćijom Riedlom (wot lěwa) před swojej gratownju a wohnjowobodnym awtom.  Foto: Alfons Handrik Bywši nawodźa Worklečanskeje wohnjoweje wobory Karl-Heinz Wetzko, Křesćan Misala a Měrćin Riedel zetkachu so z dźensnišim nawodu Bosćijom Riedlom (wot lěwa) před swojej gratownju a wohnjowobodnym awtom. Foto: Alfons Handrik

Worklecy (aha/SN). Hdyž hakle 34lětny nawoda Worklečanskeje wohnjoweje wobory Bosćij Riedel zajutřišim, njedźelu, swojich kameradow a jich mandźelske do Hórčanskeho hosćenca wita, změje to wosebitu přičinu. Tam chcedźa na 75lětne spomóžne skutkowanje swojeje wohnjoweje wobory zhladować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk