Inwestuja do pěstowarnjow

pjatk, 09. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěwinscy gmejnscy radźićeljo dwójny hospodarski plan rozjimali

Brězowka (AK/SN). Gmejna Dźěwin přihotuje dwójny hospodarski plan za lěće 2019 a 2020. Inwestować chcedźa předewšěm do pěstowarnjow, do dobrowólneje wohnjoweje wobory a do wuhotowanja wsow. To podšmórny komornica Carmen Petrick na wčerawšim posedźenju Dźěwinskeje gmejnskeje rady w Brězowce. Hižo tydźenja běchu radźićeljo wo tym njezjawnje wuradźowali.

W Brězowskej pěstowarni chcedźa klětu krosnowanski nastroj natwarić a lěto pozdźišo škit před słóncom připrawić. W Dźěwinskej pěstowarni klětu pincu wusuša. Za wobě kubłanišći je předwidźane klimowu připrawu instalować, dokelž je w nimaj w lěću přećopło. Brězowsku gratownju wohnjoweje wobory planuja přichodne lěto přetwarić. To je wuměnjenje za to, zo móža tam pozdźišo nowe hašenske awto kupić. Hinak, hač dotal planowane, porno tomu w Dzěwinje najprjedy raz žane nowe jězdźidło njekupja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND