„2. republika bě wuspěšna“

póndźela, 12. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Lětuši nazymski swjedźeń pólskeje zhromadnosće w Budyskim wokrjesu zahajichu pjatk wječor. Z wernisažu w Kamjentnym domje wotewrěchu fotowu wustajeńca Jana Zawadzkeho „Dog Walker“.  Foto: SN/Maćij Bulank Lětuši nazymski swjedźeń pólskeje zhromadnosće w Budyskim wokrjesu zahajichu pjatk wječor. Z wernisažu w Kamjentnym domje wotewrěchu fotowu wustajeńca Jana Zawadzkeho „Dog Walker“. Foto: SN/Maćij Bulank

Pólska je wčera swjećiła 100. róčnicu znowadocpěća swojeje statneje njewotwisnosće 11. nowembra 1918. Po třoch dźělenjach su Ruska, Pruska-Braniborska a Rakuska-Wuhorska tak mjenowanu 1. republiku rozpušćili a teritorij 123 lět dołho wobsadźili. We Waršawje je so wčera něhdźe 200 000 ludźi na „pochodźe njewotwisnosće“ wobdźěliło. Kritiku wuwabi, zo staj prezident Andrzej Duda a knježerstwowy šef Mateusz Morawiecki­ k tomu namołwiłoj a tak nacionalistiske a prawicarske skupiny podpěrałoj. Ale tež w Budyšinje su historiski­ dźeń wopominali.

Budyšin (SN/at). Lětuši třidnjowski nazymski swjedźeń pólskeho zhromadźenstwa w Budyskim wokrjesu wjercholeše w swjedźenskim zarjadowanju składnostnje 100. róčnicy historiskeho datuma w pólskich stawiznach wčera w Budyskim Kamjentnym domje. W zamołwitosći społnomócnjeneje za wukrajnikow Budyskeho wokrjesa Anny Piętak-Malinowskeje, Kamjentneho domu, Pólskeho instituta w Berlinje a Němsko-Pólskeje towaršnosće Sakskeje dožiwichu wobdźělnicy wotměnjawy program. Mjez druhim zahra smyčkowe trijo SLA „Pólske melodije“ Liany Bertók.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND