W SKC steji nětko pawk w srjedźišću

wutora, 13. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wotewrjenje wustajeńcy Wolfganga Kotiseka w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje wo pawkach je harfistka Kazumi Hashimoto minjeny pjatk hudźbnje wobrubiła .  Foto: Jost Schmidtchen Wotewrjenje wustajeńcy Wolfganga Kotiseka w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje wo pawkach je harfistka Kazumi Hashimoto minjeny pjatk hudźbnje wobrubiła . Foto: Jost Schmidtchen

Wolfganga Kotiseka znaje wjetšina jako­ kulturnika Slepjanskeho serb­skeho folklorneho ansambla kaž tež jako­ hrajerja­ na dudach a huslerja. Wón pak ma tež hišće cyle hinaši hobby.

Slepo (JoS/SN). Nowa wustajeńca w Slepjanskim (SKC) Serbskim kulturnym centrumje wěnuje so wot minjeneho pjatka domjacemu swětej pawkow. Widźeć je tam nimale 120 fotow, kotrež je Wolfgang Kotisek­ z Brězowki fotogra­fował. Pawki su druhi wulki hobby 67lětneho, kiž je čłon předsydstwa Slepjan­skeho folklorneho ansambla a so w nim předewšěm wo instrumentalny dorost stara. Hižo w šulskim času so wón za přirodu zajimo­waše. Po studiju wučerstwa swoju wědu z fachowej literaturu rozšěrješe. Ze spočatkom digitalnych kamerow so lěta 2003 tež fotografowanje přidruži. Dźensa wobsedźi Wolfgang Kotisek­ wjacore kamery­ z wotpowědnym wuhotowanjom. W SKC wustajene wobrazy pawkow je wón wšitke na swojej priwatnej ležownosći w Brězowce fotografował.­ 68 družin je tam zapo­padnył. Mjeztym ma wón tež fotowu datowu­ banku jednotliwych družin pawkow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND