Měr a krajina najwažnišej

wutora, 13. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Infrastrukturu při Bjerwałdskim jězoru přestaja na zymski čas

Hamor (AK/SN). Turistiska informacija na Hamorskim přibrjohu Bjerwałdskeho jězora je mjez wopytowarjemi přiběrajcy woblubowana. Tole podšmórny Hamorski wjesnjanosta Achim Junker (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. Wot wotewrjenja informacije spočatk junija 2014 je ju wjace hač 45 000 ludźi wopytało. Woni prašachu so hłownje za turistiskimi poskitkami. „Najwjetši dźěl hosći našeje gmejny chwali sej měr, rjanosće krajiny a derje wutwarjenu syć kolesowarskich šćežkow. Na druhim boku přeja sej woni mnohostronske poskitki kwalitatiwnych přenocowanskich móžnosćow a gastronomiskich zarjadnišćow“, rozłoži wjesnjanosta.

W prěnimaj lětomaj wobstaća turistiskeje informacije je ju po wjace hač 10 000 ludźi wopytało, w minjenych třoch sezonach po nimale 8 000. Tuchwilu, tak Achim Junker, přestaja sobudźěłaćerjo gmejny wšitke infrastrukturne zarjadnišća při jězoru na zymski čas. Hłownje su to zjawne nuzniki, parkowanišća a wobswětlenske připrawy.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND