„To so nam hižo ženje stać njesmě“

srjeda, 14. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

22. oktobra wupadnjene posedźenje Trjebinskeje gmejnskeje rady postaja přeco hišće diskusije mjez radźićelemi. Nětko pytaja čłonojo parlamenta takrjec za nowej zhromadnosću.

Trjebin (AK/SN). Zadźerženski a čestny kodeks předčita Norbert Struck na zašłym regularnym posedźenju Trjebinskeje gmejnskeje rady. „Při tym dźe wo zamołwitosć napřećo wobydlerjam. Tež w Žitawje, Zhorjelcu a Budyšinje je tajki kodeks w radnicy wupowěsnjeny“, roz­łoži Trjebinski gmejnski radźićel. Mjez druhim wón citowaše: „Podrjaduj swoje starosće gmejnskim.“ Tole, tak Norbert Struck podšmórny, měł sej kóždy w gmejnskej radźe k wutrobje brać. Při­čina bě njewšědny podawk. 22. oktobra měješe Trjebinska gmejnska rada zakładnemu zrěčenju wo přesydlenju Miłoraza přihłosować. Dokelž pak bě přemało radźićelow­ přišło, njebě gmejnska rada wobzamknjenjakmana. 5. nowembra swoje posedźenje wospjetowachu a zrěčenju jednohłósnje a bjez diskusije přihłosowachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND