Rozsud wuspěšnje přesadźili

srjeda, 14. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

W Dobrošicach smědźa so pućej po woli wobydlerjow pomjenować

Njeswačidło (JK/SN). Hižo wjacore razy su Njeswačanscy gmejnscy radźićeljo wo noworjadowanju pućow a domowych čisłow w Dobrošicach wuradźowali. Na wčerawšim posedźenju nětko chcychu so doskónčnje rozsudźić a nowe pomjenowanja dróhow wobzamknyć. Do toho běchu wobydlersku zhromadźiznu w Dobrošicach přewjedli a wjesnjenjo móžachu namjetować, kak so puće we wsy pomjenuja. Při tym je gmejnsku radu zdźěla znjeměrniło, zo rozsudźichu so Dobroščenjo za pomjenowani Janska a Lipa za pućej, kotrejž hižo zdawna pod tutymaj mjenomaj wužiwaja. Namjetaj mjenow pak někotrym gmejnskim radźićelam njesłodźeštej. Njemóžachu dowidźeć, zo hodźi so puć we woběmaj rěčomaj z jednym zapřijećom pomjenować a wobstachu na tym, zo so alternatiwy we woběmaj rěčomaj namakaja. To pak wjes­njenjo nochcychu, přeswědčiwje měnjo, zo stej pomjenowani jasnej a matej ze serbskeho a historiskeho wida woprawnjenje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND