Nowy plan so ćežko natwarja

štwórtk, 15. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnscy radźićeljo so z klětušim hospodarskim planom zaběrali

Rakecy (JK/SN). Zo móhli klětu runje tak kaž hižo lětsa sčasom po wobkrućenym hospodarskim planje dźěłać, zaběrachu so Rakečanscy gmejnscy radźićeljo wčera prěni raz z klětušim etatom. Prěnje čitanje naćiska z tójšto wažnymi pozicijemi wuwabi kontrowersnu, ale přiwšěm wěcownu diskusiju. Zaměr klětušeho plana je, po zakónčenju konsolidacije docpěć wurunany etat. To njebudźe lochko, wšako su ze stron wokrjesa hižo mjenje klučowych připokazankow signalizowane. Nimo toho skedźbnichu radźićeljo frakcije njestronskich wolerjow na to, zo běchu hižo k zahajenju konsolidacije w lěće 2014 dawki zwyšili, z wotmysłom, je po wuspěšnym zakónčenju konsolidacije zaso znižić. To pak so w naćisku plana njewobkedźbuje. Wysokosć dawkowych dochodow wobwliwuje pak zaso wysokosć inwestiwnych klučowych připokazankow. Na dosć dochodow je Rakečanska gmejna připokazana, wšako steja klětu nimo inwesticijow tež přidatne wudawki za dźěćace přebywanišća we wysokosći 200 000 eurow na planje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND