Tepjenje za twarski zawod

póndźela, 19. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wo komunalnej pawšali so dojednali, ale nic bjez kritiki

Hodźij (CK/SN). Tepjenje w swojim komunalnym twarskim zawodźe da Hodźijska gmejna ponowić. To je tamniša gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju z jednym napřećiwnym hłosom wobzamknyła. Po tym zo bě wobwodny saznik dalše wužiwanje tepjenja zakazał, dokelž wotpłuny dowolenu hranicu překročowachu, dyrbja nětko nuznje jednać, rěka we wobkrućenju. Zarjadnistwo bě štyri firmy napominało, swoje podłožki wotedać. Dwě z nich, mjez nimaj jedna z Hodźija, stej nadawk pobrachowacych kapacitow dla wotpokazałoj. Skónčnje so radźićeljo rozsudźichu, nadawk we wob­jimje 21 000 eurow přepodać Budyskej firmje Gottlöber.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND