Podpěru kraja sej žadali poručenje

wutora, 20. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Sakskeho ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera witachu wčera na wobydlerske zarjadowanje w Trjebinje šulerce Jolina  Reichertec a Alina Mäkelburgec kaž tež předsydka Trjebinskeje Domowinskeje skupiny Angelika Balccyna w narodnej drasće (wotprawa). Něhdźe 250 zajimcow bě do sportownje přišło.  Foto: Joachim Rjela Sakskeho ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera witachu wčera na wobydlerske zarjadowanje w Trjebinje šulerce Jolina Reichertec a Alina Mäkelburgec kaž tež předsydka Trjebinskeje Domowinskeje skupiny Angelika Balccyna w narodnej drasće (wotprawa). Něhdźe 250 zajimcow bě do sportownje přišło. Foto: Joachim Rjela

Sakski ministerski prezident na prašenja wobydlerjow wotmołwjał

Trjebin (AK/SN). Sakska wuznawa so k dojednanemu planej naprawow za gmejnje Slepo a Trjebin, kotryž su swobodny stat, Zhorjelski krajny rada, wobaj wjesnjanostaj a LEAG w meji 2017 pod­pisali. Nětko dyrbja jón zwoprawdźić. To podšmórny sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) na wčerawšim wobydlerskim zarjadowanju w Trjebinje. Něhdźe 250 zajimcow bě do sportownje přišło. Do toho wuradźowaštej Slepjanska a Trjebinska gmejnska rada hromadźe z ministerskim prezidentom njezjawnje wo přesydlenju Miłoraza, wo škiće před haru a prochom kaž tež wo wohnjowych woborach Slepjanskeje gmejny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND