Žane nowe projekty njezahajić

wutora, 20. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Radźićeljo rozmysluja, kak komunalnu pawšalu najlěpje zasadźeć

Njeswačidło (JK/SN). Z wulkomyslnym darom, dać komunam wot 2018 do 2020 kóžde lěto podpěru 70 000 eurow, je sej sakske statne knježerstwo rjanu, ale gmejny wosebje wužadacu wěc wumysliło. Podobnje druhim sakskim komunam steji tež Njeswačanska před prašenjom, kak pawšalu najlěpje zasadźeć. Móžnosćow, ju zmysłapołnje wužiwać, je w napjatym hospodarskim połoženju wjac hač dosć. Směrnica knježerstwa skedźbnja pak gmejny na to, pjenjezy wudać na dobro wobydlerjow a njespytać z nimi hospodarski plan wurunać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk