Policajska šula twarnišćo

wutora, 27. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Zo so stare konteinery (w pozadku) wottorhaja, zwjesela nawodu Zhorjelskeje policajskeje direkcije Torstena Schultza, financneho ministra Matthiasa Haßa, nawodu awtodróhoweho policajskeho rewěra Franka Wobsta kaž zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Marka Šimana (wotlěwa).  Foto: Uwe Menschner Zo so stare konteinery (w pozadku) wottorhaja, zwjesela nawodu Zhorjelskeje policajskeje direkcije Torstena Schultza, financneho ministra Matthiasa Haßa, nawodu awtodróhoweho policajskeho rewěra Franka Wobsta kaž zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Marka Šimana (wotlěwa). Foto: Uwe Menschner

Najprjedy bagry stare twarjenja spotorhaja, pozdźišo nowe domy nastanu

Budyšin (UM/SN). Kontejnery na Mün­tzerowej, kotrež je dotal Budyski awtodróhowy policajski rewěr wužiwał, su minjeny pjatk torhać započeli. To je prěni krok za rozšěrjenje wysokeje šule sakskeje policije w sprjewinym měsće.

Sakski financny minister Matthias Haß (CDU) je zhromadnje z Budyskim šefom statneho imobilijoweho zawoda (SIB) Norbertom Seibtom za powjetšenje policajskeje šule zelenu swěcu dał. „Zaručić nutřkownu wěstotu je jedyn z najwažnišich nadawkow stata“, praji minister Haß. „To je tež jedne z ćežišćow sakskeho dwójneho etata 2019/2020. Tak wobě městnosći kubłanišća – w Budy­šinje a Rózborku – skrućimy.“ Plany su hotowe, tuchwilu dźěła wupisaja. „Wšako jedna so wo jara wulki a kompleksny projekt“, podšmórny Norbert Seibt. Jeničce přetwar areala policajskeje wysokeje šule na Budyskej Kantowej na campus płaći 70 milionow eurow a ma hač do lěta 2024 trać. 7,5 milionow eurow chcedźa klětu a 2020 wudać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND