Z ludźimi wo financach rěčeć

srjeda, 28. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Město Wojerecy zapołoži prěni wobydler­ski etat. W nim zjimaja lětnu pawša­lu Swobodneho stata Sakskeje we wobjimje 70 000 eurow za lěta 2018 do 2020.

Wojerecy (AK/SN). Lětušu a klětušu sumu­, dohromady 140 000 eurow, chcedźa 2019 wudać. Zbywace 70 000 eurow ma potom za dwě lěće k dispoziciji być. To je Wojerowska měšćanska rada wčera na swojim posedźenju jednohłósnje wobzamknyła.

Nastupajo wobydlerski etat prócuja so wo diferencowanje mjez jadrowym městom Wojerecami a měšćanskimi dźěle­mi Ćiskom, Brětnju-Michałkami, Čornym Chołmcom, Němcami a Hórnikecami. Kóždemu měšćanskemu dźělej chcedźa na lěto 4 000 eurow z noweho pje­nježneho hornca přewostajić. Za jadro Wojerec ze starym a nowym městom ma to lětnje 50 000 eurow być.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk