Powědaja wo stawiznach wsow

wutora, 04. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W rozmołwje Moniki Gerdesoweje z Geratom Šmelinkom (wotprawa) zhonichu wopytowarjo zahajenskeho wječora lětušeje kulturneje zymy w Chróšćanskej hospodźe wjele zajimaweho wo pohladnicach, kotrež Šunowčan zběra.  Foto: Feliks Haza W rozmołwje Moniki Gerdesoweje z Geratom Šmelinkom (wotprawa) zhonichu wopytowarjo zahajenskeho wječora lětušeje kulturneje zymy w Chróšćanskej hospodźe wjele zajimaweho wo pohladnicach, kotrež Šunowčan zběra. Foto: Feliks Haza

Kaž kóžde lěto su k zahajenju kulturneje zymy w Chróšćanskej putniskej hospodźe minjenu sobotu wustajeńcu wotewrěli. Tónraz pak njepokazuja tam molowane wobrazy wuměłca, ale historiske pohladnicy ze serbskich wsow.

Chrósćicy (SN/MWj). Něhdźe 80 pohladnicow z wobšěrneje zběrki Šunowčana Gerata Šmelinka debi nětko zarjadowansku rumnosć Chróšćanskeje putniskeje hospody. Z rozmołwy putniskeje maćerje Moniki Gerdesoweje ze 64lětnym zahorjenym a wěcywustojnym zběrarjom pohladnicow móžeše nimale 20 wopytowarjow zhonć, hdźe běchu spočatki jeho hobbyja a kotre žadnostki so w jeho ně­hdźe tysac pohladnicow wopřijacej zběrce chowaja. W přehladce je nimale kóžda wjes mjez Šunowom a Pančicami-Ku­ko­wom zastupjena.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk