Powědaja wo stawiznach wsow

wutora, 04. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W rozmołwje Moniki Gerdesoweje z Geratom Šmelinkom (wotprawa) zhonichu wopytowarjo zahajenskeho wječora lětušeje kulturneje zymy w Chróšćanskej hospodźe wjele zajimaweho wo pohladnicach, kotrež Šunowčan zběra. Foto: Feliks Haza W rozmołwje Moniki Gerdesoweje z Geratom Šmelinkom (wotprawa) zhonichu wopytowarjo zahajenskeho wječora lětušeje kulturneje zymy w Chróšćanskej hospodźe wjele zajimaweho wo pohladnicach, kotrež Šunowčan zběra. Foto: Feliks Haza

Kaž kóžde lěto su k zahajenju kulturneje zymy w Chróšćanskej putniskej hospodźe minjenu sobotu wustajeńcu wotewrěli. Tónraz pak njepokazuja tam molowane wobrazy wuměłca, ale historiske pohladnicy ze serbskich wsow.

Chrósćicy (SN/MWj). Něhdźe 80 pohladnicow z wobšěrneje zběrki Šunowčana Gerata Šmelinka debi nětko zarjadowansku rumnosć Chróšćanskeje putniskeje hospody. Z rozmołwy putniskeje maćerje Moniki Gerdesoweje ze 64lětnym zahorjenym a wěcywustojnym zběrarjom pohladnicow móžeše nimale 20 wopytowarjow zhonć, hdźe běchu spočatki jeho hobbyja a kotre žadnostki so w jeho ně­hdźe tysac pohladnicow wopřijacej zběrce chowaja. W přehladce je nimale kóžda wjes mjez Šunowom a Pančicami-Ku­ko­wom zastupjena.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND