Zwyša dawk a staršiski popłatk

wutora, 04. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Podróšenje přirunujo z druhimi komunami znjesliwe

Hamor (AK/SN). Z wjacorymi naprawami Hamorska gmejna na swoje napjate hospodarske połoženje reaguje. Spočatk přichodneho lěta rozrosće sadźba za ležownostny dawk B wot 415 na 420 procentow, z čehož nadźija so gmejna přidatnych dochodow 8 000 eurow. To su gmejnscy radźićeljo na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknyli. Ležownostny dawk B runa so nětko sakskemu přerězkej. Ale tež ležownostny dawk A kaž tohorunja přemysłowy dawk drje přichodnje po­dróša, rjekny radźićel Horst Janack (Lěwica).

Hižo druhi raz zwyša radźićeljo lětsa staršiski přinošk za žłobik, pěstowarnju a hort. W meji mjenowachu jako přičinu změnjeny hladanski kluč a stupace personalne wudawki. W přihotach na dwójny etat 2019/2020 dyrbja nětko na napjate hospodarske połoženje komuny reagować. „Žłobikowe městno na přikład płaći za jedne dźěćo wob měsac 1 015 eurow. Z toho zarunaja kraj a starši po 200 eurach. Gmejna sama płaći na dźěćo 600 eurow“, rozłoži nawoda hłowneho zarjada Arian Leffs. „Ze snadnym zwyšenjom nětko spytamy, etat zaso zrunać.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk