Kak wulki měł parlament być?

srjeda, 05. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Běła Woda (AK/SN). Na swojim zašłym posedźenju zaběrachu so čłonojo Běłowodźanskeje měšćanskeje rady mjez druhim z prašenjom, hač měł so parlament wot 22 na 18 radźićelow pomjeńšić a hač njemóhli tak zaměrnišo dźěłać. „Naše město dale wobydlerjow zhubja. Kónc lěta 2017 mějachmy jich hišće 16 348. Na to měli reagować“, podšmórny radźićel Andreas Friebel z frakcije Klartext w swojim namjeće. Hižo nětko su posedźenja radźićelow lědma raz połnoličbne, dokelž někotři pobrachuja. Andreas­ Friebel tuž měni, zo měli móžnosće, kotrež sakski gmejnski porjad skići,­ nałožować. Wón namjetuje, měšćansku radu na 18 čłonow pomjeńšić. To by, tak Friebel dale argumentowaše, tohorunja „přinošk ke konsolidaciji měšćanskich financow było. Mnohostronskosć měnjenjow by tež w pomjeńšenej měšćanskej radźe zaručena była.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk