Kak wulki měł parlament być?

srjeda, 05. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Běła Woda (AK/SN). Na swojim zašłym posedźenju zaběrachu so čłonojo Běłowodźanskeje měšćanskeje rady mjez druhim z prašenjom, hač měł so parlament wot 22 na 18 radźićelow pomjeńšić a hač njemóhli tak zaměrnišo dźěłać. „Naše město dale wobydlerjow zhubja. Kónc lěta 2017 mějachmy jich hišće 16 348. Na to měli reagować“, podšmórny radźićel Andreas Friebel z frakcije Klartext w swojim namjeće. Hižo nětko su posedźenja radźićelow lědma raz połnoličbne, dokelž někotři pobrachuja. Andreas­ Friebel tuž měni, zo měli móžnosće, kotrež sakski gmejnski porjad skići,­ nałožować. Wón namjetuje, měšćansku radu na 18 čłonow pomjeńšić. To by, tak Friebel dale argumentowaše, tohorunja „přinošk ke konsolidaciji měšćanskich financow było. Mnohostronskosć měnjenjow by tež w pomjeńšenej měšćanskej radźe zaručena była.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND