Njewšědna wojerska kapałka w Chrósćicach

srjeda, 05. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wosebitosć Chróšćanskeje kapałki za padłych wojakow Prěnjeje swětoweje wójny je, zo su swójbne mjena němsce, před mje na a druhe napisy pak serbsce napisane (nalěwo). Na městnje, hdźež kapałka steji, běchu Chróšćenjo w lěće 1921 japoštoł skeho nunciusa Eugenija Pacellija, pozdźišeho bamža Pija XII., witali. Taflička (naprawo) na to dopomina.  Foto: Julian Nyča Wosebitosć Chróšćanskeje kapałki za padłych wojakow Prěnjeje swětoweje wójny je, zo su swójbne mjena němsce, před mje na a druhe napisy pak serbsce napisane (nalěwo). Na městnje, hdźež kapałka steji, běchu Chróšćenjo w lěće 1921 japoštoł skeho nunciusa Eugenija Pacellija, pozdźišeho bamža Pija XII., witali. Taflička (naprawo) na to dopomina. Foto: Julian Nyča

Před 100 lětami skónči so Prěnja swětowa wójna – z wjace hač 15 milionami mortwych dotal najkrawniša w stawi­znach čłowjestwa. W němskich wójskach – předewšěm w sakskim a pruskim – wojowachu tež tysacy Serbow na bitwišćach na zapadźe a wuchodźe Europy. Jeničce katolski serbski kraj zhubi w surowym boju wulkomocow wjacore sta swojich synow. Hižo krótko po wójnje rozsudźi so tuž tež we Łužicy wjele gmejnow a wosadow, stajić swojim padnjenym pomniki, zo njebychu na jich mjena zabyli. Jedyn z prěnich w serbsko-katolskich gmejnach bě – mjeztym wotstronjeny – Radworski pomnik w meji 1919; bórze slědowachu Miłoćicy a Wotrow (1920), Jawora, Wudwor­ a Njebjelčicy (1921) kaž tež Jaseńca­ a Worklecy (1922). Tež Swi­njarnja, Kukow a Šunow stajichu swojim­ padłym swójske pomniki.

Jónkrótne wuwzaće

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Wosebitosć Chróšćanskeje kapałki za padłych wojakow Prěnjeje swětoweje wójny je, zo su swójbne mjena němsce, před mje na a druhe napisy pak serbsce napisane (nalěwo). Na městnje, hdźež kapałka steji, běchu Chróšćenjo w lěće 1921 japoštoł skeho nunciusa Eugenija Pacellija, pozdźišeho bamža Pija XII., witali. Taflička (naprawo) na to dopomina. Foto: Julian Nyča
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND