Postawu restawruja w dźěłarni

wutora, 11. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Swinjarnja (SN/MWj). Po wšěm zdaću hišće lětsa móhła postawa swj. Bosćana na kromje Swinjarnje wottam puć do restawrowanskeje dźěłarnje w Drježdźanach nastupić. To rjekny wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady Pančicy-Kukow. Radźićeljo přepodachu nadawkaj za ponowjenje historiskeje postawy, kotraž pochadźa z lěta 1635. Tak ma předewzaće ze Zemic-Tumic postament za 7 000 eurow saněrować. Restawratorka z Drježdźan dósta nadawk, za 4 400 eurow postawu swjateho ponowić. Z woběmaj firmownikomaj chce so wjesnjanosta pjatk, 14. decembra, zetkać a sej z nimaj přichodne kroki na městnje dorěčeć. Jasne pak hižo nětko je, zo ma so postament pozběhnyć a na městnje ponowić. Postawu samu dowjezu porno tomu do Drježdźanskeje dźěłarnje a ju potom tam restawruja. Poprawom chcyše gmejna wobaj nadawkaj w jeničkim losu wupisać. Z tym pak delni pomnikoškitny zarjad wokrjesa přezjedny njebě.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND