×

Powěsć

Failed loading XML...

Postawu restawruja w dźěłarni

wutora, 11. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Swinjarnja (SN/MWj). Po wšěm zdaću hišće lětsa móhła postawa swj. Bosćana na kromje Swinjarnje wottam puć do restawrowanskeje dźěłarnje w Drježdźanach nastupić. To rjekny wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady Pančicy-Kukow. Radźićeljo přepodachu nadawkaj za ponowjenje historiskeje postawy, kotraž pochadźa z lěta 1635. Tak ma předewzaće ze Zemic-Tumic postament za 7 000 eurow saněrować. Restawratorka z Drježdźan dósta nadawk, za 4 400 eurow postawu swjateho ponowić. Z woběmaj firmownikomaj chce so wjesnjanosta pjatk, 14. decembra, zetkać a sej z nimaj přichodne kroki na městnje dorěčeć. Jasne pak hižo nětko je, zo ma so postament pozběhnyć a na městnje ponowić. Postawu samu dowjezu porno tomu do Drježdźanskeje dźěłarnje a ju potom tam restawruja. Poprawom chcyše gmejna wobaj nadawkaj w jeničkim losu wupisać. Z tym pak delni pomnikoškitny zarjad wokrjesa přezjedny njebě.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND