Spokojom, ale nic zbožowni

wutora, 11. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Na posedźenju gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant dobru bilancu sćahnyli

Nowoslicy (JK/SN). Skerje přerosćene komunalne lěto je gmejnska rada Ralbicy-Róžant na swojim zašłym posedźenju w Nowoslicach bilancowała. Na dobro wjesnjanow su drje něštožkuli docpěli, napjata hospodarska situacija w gmejnje kaž po cyłym zarjadniskim zwjazku Při Klóšterskej wodźe pak překmany přichod njewěšći. Ale znajmjeńša móža w Delanach z wobkrućenym etatom 2019 do noweho lěta hić.

Jako wuspěchi minjeneho lěta hódnoćeše wjesnanosta Hubertus Ryćer (CDU) tójšto ponowjenych a zwuporjedźanych dróhow w jednotliwych wsach kaž tež dobry zazběh planowanja nowotwara Ralbičanskeje pěstowarnje. Po dobrym puću su, přechodne rozrisanje pobrachowacych městnow w Smjerdźečanskim žłobiku hišće w decembru rozrisać. Nachwilne dlijenje bě zawinowane rozsuda wo­krjesa wohnjoškitnych naprawow dla. To je nětko po słowach wjesnjanosty rozrisane­ a přidatne městna budu hišće w decembru wužiwać móc.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk