Spokojom, ale nic zbožowni

wutora, 11. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Na posedźenju gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant dobru bilancu sćahnyli

Nowoslicy (JK/SN). Skerje přerosćene komunalne lěto je gmejnska rada Ralbicy-Róžant na swojim zašłym posedźenju w Nowoslicach bilancowała. Na dobro wjesnjanow su drje něštožkuli docpěli, napjata hospodarska situacija w gmejnje kaž po cyłym zarjadniskim zwjazku Při Klóšterskej wodźe pak překmany přichod njewěšći. Ale znajmjeńša móža w Delanach z wobkrućenym etatom 2019 do noweho lěta hić.

Jako wuspěchi minjeneho lěta hódnoćeše wjesnanosta Hubertus Ryćer (CDU) tójšto ponowjenych a zwuporjedźanych dróhow w jednotliwych wsach kaž tež dobry zazběh planowanja nowotwara Ralbičanskeje pěstowarnje. Po dobrym puću su, přechodne rozrisanje pobrachowacych městnow w Smjerdźečanskim žłobiku hišće w decembru rozrisać. Nachwilne dlijenje bě zawinowane rozsuda wo­krjesa wohnjoškitnych naprawow dla. To je nětko po słowach wjesnjanosty rozrisane­ a přidatne městna budu hišće w decembru wužiwać móc.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND