Drěwcy a Złyčin ze sobu zwjazać

srjeda, 12. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Łaz (AK/SN). W prócowanjach wo wsy Drěwcy (Driewitz) a Złyčin (Litschen) zwjazowacu dróhu je móžne rozrisanje spóznajomne. To podšmórny wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) na zašłej gmejnskej radźe. Zhromadnje z wotrjadnikom za twarske naležnosće Wolfgangom Tietzu poby wón kónc nowembra na rozrěči ze zastupnikami biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty kaž tež ze zastupjerjemi krajneje direkcije w Sakskim statnym ministerstwje za wobswět a ratarstwo w Drježdźanach.

„Po konstruktiwnych rozmołwach smy alternatiwnu wariantu našli“, rjekny nětko Thomas­ Leberecht. Po njej ma mjeńša asfaltowana dróha nastać. Na přeće biosferoweho rezerwata a wyšeho zarjada za přirodoškit wokrjesa Budyšin měli ju w susodnym lěsu z tak mjenowanymi bio-plesternakami wuhotować. Tón słuži škitej domjaceje zwěriny. Gmejna ma tuž swoju próstwu předźěłać a ju znowa zapodać.­

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND