Prawy a wažny rozsud sejmika

štwórtk, 13. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Towaršnosć Hospodarski region Łužica je dospołna. Tež Budyski wokrjes je jej přistupił, zo by region nastupajo strukturnu změnu po dobje wudobywanja brunicy za jedyn postronk ćahnył.

Budyšin (SN/at). Wokrjes Budyšin towaršnosći Hospodarski region Łužica přistupi. To je wokrjesny sejmik minjenu póndźelu wobzamknył. We wubědźo­wanju mjez brunicowymi rewěrami w Němskej wo srědki za strukturnu změnu dyrbja so regionalni akterojo zjed­noćić, kaž podšmórny to krajny rada Michael­ Harig (CDU), zahajacy diskusiju wo wažnym dypku dnjoweho porjada. Jako­ potom sedmy towaršnik płaći Bu­dyski wokrjes runja dotalnym – su to wokrjesy Zhorjelc, Hornje Błóta-Łužica, Sprjewja-Nysa, Łobjo-Halštrow, Dubja-Błóta kaž tež město Choćebuz – 5 000 eurow stajneho kapitala a wot 2019 lětny popłatk 50 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND