×

Powěsć

Failed loading XML...

Etat wujewja pozitiwny wuslědk

štwórtk, 13. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěwin (AK/SN). Gmejna Dźěwin (Groß Düben) je lětsa solidnje a zlutniwje hospodariła. Kónc nachilaceho so lěta wujewja hospodarski plan komuny pozitiwny facit. To podšmórny komornica Carmen Petrick na minjenej gmejnskej radźe, informowaca wo aktualnym stawje etata lěta 2018. Při dochodach docpě komuna dotal 1 398 000 eurow, štož je nimale 156 000 eurow wjac hač w planje wupokazane. „Bjezdwěla pozitiwny to wuslědk. Předewšěm wuwiće dochodow z dawkow je k wjetšim wunoškam přinošowało. Tež z wjac připokazankow Swobodneho stata Sakskeje mamy pozitiwne efekty“, komornica wuswětli.

Přiběrali pak su lětsa tež nałožby. Wone wučinjeja cyłkownje 1 372 000 eurow, něhdźe 24 000 eurow wjac hač planowane. Carmen Petrick skedźbni tohorunja na tuchwilne likwidne srědki Dźěwin­skeje gmejny. Tam maja dotal 523 000 eurow­ k dispoziciji. „Planowali běchmy 362 700 eurow. W podobnym wobjimje so to tež hač do kónca lěta dale wuwije“, wona připowědźi. Zjimajo hodźi so tuž rjec, zo je komuna cyłkownje solidnje, zlutniwje a z disciplinu hospodariła. Masiwnych­ wupadow lětsa njebě.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND