Projekt „njebjes“ wostanje zajimawy

štwórtk, 13. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčanska gmejna zasadźa so dale za strowy wobswět

Njebjelčicy (JK/SN). Zo gmejna Njebjelčicy najwšelakoriše iniciatiwy a akcije nastupajo přirodoškit a strowy wobswět nastorkuje a zwoprawdźa, je powšitkownje znate. Z mnohimi akcijemi w tymle wobłuku bě komuna hižo wuspěšna a sta so z partnerom dalšich gmejnow. W Njebjelčicach wobhonjeja so mnohe zajimowane gmejny wo móžnosćach a nazhonjenjach, zwjazać čiłe wjesne žiwjenje z prócu wo strowy wobswět a intaktnu přirodu. Tež politikarjo su prawidłownje na wsach serbskeje gmejny po puću. Předewšěm zastupjerjo sakskeho ministerstwa za ratarstwo a wobswět časćišo w Njebjelčanskej gmejnje přebywaja. Za klětu je so hižo přizjewił sakski minister za wobswět a ratarstwo Thomas Schmidt (CDU), zo by so w Miłoćicach wobhonił wo stawje tamnišeho gmejnskeho projekta „Njebjes“. Tam ma zdobom hić wo dalše spěchowanje wobswětoškitnych naprawow.

Kaž wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) gmejnskim radźićelam njedawno rozłoži, chce Sakska předewšěm projekty na wsach spěchować. Jedyn z potencielnych projektow je Miłočanski projekt „Njebjes“. Tam, tak bě minister Schmidt gmejnje hižo signalizował, móhli srědki kraja za škit před wulkej wodu zaměrnje zasadźić. Zasadnje pak měli pruwować, hdźe a w kotrym wobjimje spěchowanske srědki zasadźa. Tohodla je po słowach ministra wažne sej bjezposrědnje na městne swójski wobraz wo tym tworić, kak chcedźa srědki kraja wužiwać. Nimo­ toho móža tak zdobom z wobydlerjemi a zamołwitymi móžne wuskutki kaž tež trěbne dalše naprawy rozjimać. Gmejny z projektami kaž Njebjelčicy maja­ při tym dobre wuhlady, dalše spěchowanja dóstawać.

Planowany wopyt ministra Thomasa Schmidta w Miłoćicach 14. měrca ma być wuchadźišćo za to, po­dobne projekty w Sakskej spěchować. Dotalne nazhonjenja Njebjelčanskeje gmejny změja wliw na přichodne rozdźělowanje spěchowanskich srědkow mi­nisterstwa we wobłuku wobswěto- a přirodoškita. Wopyt ministra je zdobom dopokaz praweho postupowanja kaž tež wužadanja, w prócowanjach wo škit přirody a wobswěta njepopušćić.

Kaž wjesnjanosta Njebjelčic Tomaš Čornak gmejnskim radźićelam zdźěli, je komuna tež hižo prěnje rozmołwy z Drježdźanskim Leibnizowym institutom za ekologiske wuwiće wjedła. Institut móhł być partner gmejny při wotpowědnych přirodoškitnych naprawach a móhł ju při dalšim postupowanju z Miłočanskim projektom poradźować. Ručež su wobsahi a směrnicy móžneho spěchowanja znate, chce gmejna styki a zhromadne dźěło z institutom zesylnić. Snano hodźi so kooperacija na dobro wobeju stron w zrěčenju zakótwić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND