Chorownja swój spektrum diagnostiki rozšěriła

štwórtk, 13. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

We Wojerowskim jězorinowym klinikumje móža nětko z nowej metodu zažneje­ diagnostiki samodruhe žony přepytować a jim sčasom jasnosć wo strowoće jich dźěsća dać.

Wojerecy (SN/JaW). Łužiski jězorinowy klinikum rozšěrja swoje móžnosće diagnostiki w klinice za gynekologiju a porodowu pomoc. To zdźěla nowinski rěčnik klinikuma Gernot Schweitzer w nowinskej zdźělence. To je móžno, dokelž maja tam z dr. Robertom Lachmannom wot oktobra noweho wyšeho lěkarja. Wón poskića w jězorinowym klinikumje wotnětka tež ultrazwukowy screening wot 12. tydźenja samodruhosće. Jednaćel klinikuma Jörg Scharfenberg wopisuje jeho jako „absolutnu koryfeju“. „Dr. Lachmann wuwi ultrazwukowy screening, z kotrymž je něhdźe 90 procentow wšitkich móžnych njenormalnosćow hižo wot 12. tydźenja samodruhosće spóznajomnych. Tak móžemy tajke sčasom wuzamknyć abo je samo wotwobarać. Wjeselu so, zo móžemy tak ze specielnymi rěčnymi hodźinami a intensiwnym poradźowanjom přichodnym maćerjam hižo po 3. měsacu samodruhosće jasnosć wo strowoće jich dźěsća dać“, Scharfenberg wuswětla.

Z nowej metodu, kotruž je dr. Lachmann w Londonje, w ameriskim Norfolku, belgiskim Leuvenje a na Drježdźanskej Uniwersitnej žonjacej klinice wuwiwał, móža fachowcy w času wot 11. do 13. tydźenja samodruhosće indikatory za móžny zažny abo parod (Fehlgeburt), wysoki krejny ćišć abo zajědojćenja zwěsćić. „Nimo toho je móžno wopačne wuwiće organow abo tež my­lenja w zdźědźenych kajkosćach hižo zahe wuzamknyć a w mnohich padach komplikacijam zadźěwać“, rěka w medijowej zdźělence Wojerowskeho klinikuma.

Wosebje wažne dr. Robertej Lachmannej je, zo móže tak samodruhe žony hižo zahe změrować. „Kóžda ma wěste riziko za komplikacije w samodruhosći, toho­dla chce kóžda indiwiduelnje zastarana być a přeje sej wěstosć bjez wobmyslenjow. Z aktualnymi techniskimi móžnosćemi móžemy jim tajku hižo jara zahe dać“, dr. Lachmann podšmórnje.

Čim zašo móža fachowcy při přepytowanju embryja njenormalnosće zwěsćić, ćim zašo móža tež diagnozu stajić a ćim wjetše su móžnosće, ewentualne komplikacije wotwobarać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND