W dohodownym času stara so Peter Bretsch z Wuskidźe wo přijomnu ... poručenje

pjatk, 14. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W dohodownym času stara so Peter Bretsch z Wuskidźe wo přijomnu atmosferu na swojej ležownosći. Cyłkownje sto metrow rjećaza elektriskich swěčkow wšelakorych barbow je wón tam připrawił. Zo by wšitko perfektnje skutkowało, nadźija so 70lětny tež trochu sněha. Wjele časa hižo njezbywa, po silwestrje dźě wuměnkar wšitko zaso zrumuje. Foto: Joachim Rjela

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND