Wjele projektow su zwoprawdźili

pjatk, 03. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Wotewrjenje Worklečanskeho horta w lěće 2020 bě za gmejnu wažny podawk, měni zastupowacy wjesnjanosta Beno Wałda.  Foto: Feliks Haza Wotewrjenje Worklečanskeho horta w lěće 2020 bě za gmejnu wažny podawk, měni zastupowacy wjesnjanosta Beno Wałda. Foto: Feliks Haza

9. junija budu nimo wólbow do Europskeho parlamenta tež wólby gmejnskich a měšćanskich radow. Smy so w někotrych gmejnach wobhonili, što su tam w minjenych pjeć lětach docpěli.

Worklecy (SN/MG). W zašłych pjeć lětach bě Beno Wałda zastupowacy wjesnjanosta gmejny Worklecy. Dohromady dwaceći lět hižo je wón w tutej funkciji wjesnjanosće poboku. Wjele je so w tutym ­času poradźiło, toho je sebi wón wěsty. Zašłych pjeć lět běše za Worklečansku gmejnu wuspěšnych. Wosebje šula je profitowała. Po tym zo běchu hižo w lěće 2017 ponowjenu sportowu halu wote­wrěli, slědowaše 2020 nowy hort zakładneje šule, za čož su wjele pjenjez inwestowali. „Z tym je so tež w šuli něštožkuli wolóžiło“, wón powěda. Tole potrjechi wosebje situaciju rumnosćow wyšeje šule, kotraž bě wjele lět chětro napjata.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND