Stawizny hórnistwa dožiwić

pjatk, 03. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy planuja wjacore projekty za wuwiće Šibojskeho jězora

Wojerecy (AK/SN). Šibojski jězor chce město Wojerecy turistisce dale wuwiwać. Kaž je měšćanska rada na swojim zašłym posedźenju wobzamknyła, su wjacore dźělne projekty planowane. Tak ma nastać dožiwjenska šćežka podłu strukturneju projektow Łužiska kupjel a Ćišćanska wodarnja hač k jězorej. Tam stej předwidźanej pobrjóžna kofejownja a wjacezaměrowe twarjenje. Za to chcedźa so wo spěchowanske srědki prócować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND