Na flashmob do centera poručenje

póndźela, 06. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Janko Šajatović je tema dwutydźenskeho ewenta we Wojerecach

Wojerecy (SN/MiR). Nic mystiski Krabat, ale historiska wosoba Janko Šajatović je hłowna tema dwutydźenskeho nakupowanskeho ewenta we Wojerowskim Łužiskim centrumje. Mjez wuhotowarjemi su přewažnje serbske towarstwa, zarjadnišća a institucije. „Zapřijamy na přikład drastowu skupinu Ćisk a Serbski folklorny ansambl Wudwor, kotrejž 1. junija na mjezynarodnym dnju dźěsća wustupitej, kaž tež pućowansku wustajeńcu ,Serbske nałožki‘ Čornochołmčanskeho kulturneho centruma Krabatowy młyn“, praji managerka centera Madeleine Matschke. Jörg Tausch dźěła tuchwilu na kopiji postawy Šajatovića, kajkuž bě wón za wustajeńcu „Krabat – muž, mytos, marka“ w Budyskim Serbskim muzeju w lěće 2017 zhotowił. Ideju za Dny Šajatovića, jako spominanje na 400. narodniny Janka Šajatovića, je něhdyši předsyda Krabatoweho towarstwa Reiner Deutschmann zrodźił. Jemu sylna podpěra při organizaciji projekta je ko-županka Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ Gabriela Linakowa.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND