Mjezynarodny dźeń migrantow swjećili

štwórtk, 20. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Rejwarki towarstwa Mozaika  Foto: Carmen Schumann Rejwarki towarstwa Mozaika Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Wot lěta 2000 swjećimy 18. decembra Mjezynarodny dźeń migrantow. Społnomócnjena Budyskeho wokrjesa za naležnosće wukrajnikow Anna Piętak-Malinowska skutkuje mjeztym dźesać lět w zastojnstwje, spočatnje čestno-, mjeztym hłownohamtsce. Zhromadnje z migrantami a pomocnikami je wona nětko na žurli Budyskeho krajnoradneho zarjada swjećiła a na docpěte zhladowała. Swjedźenskaj rěčnikaj běštaj Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) a sakski społnomócnjeny za naležnosće wukrajnikow Geert Mackenroth, kiž zastojnstwo mjeztym štyri lěta wukonja.

Geert Mackenroth sej dźěło Anny Piętak-Malinowskeje chwali. Tak „njeje z Budyskeho wokrjesa wjele skóržbow a starosćow słyšeć“. Wot Malinowskeje nastorčene Interkulturne tydźenje su so mjeztym na wusahowace zarjadowanje wuwili. Wona pak tež wšědnje njesebičnje na dobro integracije dźěła. Čestnohamtscy čłonojo mnohich towarstwow sej to wulce waža. Cyłkownje běchu zastupnicy 16 zwjazkow a iniciatiwow ze wšeho wokrjesa přitomni. Jim přepoda Malinowska wopisma a knihu wo pólskim žiwjenju w Němskej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk