Kónclětne rozpominanje z młodymi hłosami

srjeda, 02. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Po swojich wurjadnych hudźbnych poskićenjach w Baćońskej cyrkwi přijimachu młodostni we wołtarnišću kwětku.  Foto: Feliks Haza Po swojich wurjadnych hudźbnych poskićenjach w Baćońskej cyrkwi přijimachu młodostni we wołtarnišću kwětku. Foto: Feliks Haza

Z měrnej hodźinu meditacije a hudźby stare lěto wuklinčeć dali

Baćoń (SN/MWj). Mjeztym tradicionalny meditaciski nyšpor k wukóncej lěta w Baćonju je mnohim ludźom kruty termin­ nutřkowneho rozpominanja. Tež zawčerawšim bě tamniša cyrkej nimale połna wobsadźena.

Dypkownje z poslednim zwonjenjom w 19 hodź. zaklinčachu zawčerawšim w Baćońskej cyrkwi pišćele a tam kónclětny meditaciski nyšpor zahajichu. Kaž wopytowarjo w jara derje wobsadźenym Božim domje wot fararja Gerata Wornarja do toho při witanju zhonichu, bě to hižo 15. tajka hodźina hudźby a rozpominanja. Najwšelakoriši lajscy wuměłcy z wosady a wot druhdźe běchu nyšpory dotal wuhotowali. Tónraz steješe wón cyle­ w znamjenju młodostnych.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND